Welcome to our Support Center

การตั้งค่ารูปแบบใบนำส่ง

การตั้งค่ารูปแบบใบนำส่ง จะเป็นการสร้างรูปแบบ Excel ที่ใช้สำหรับนำเข้าใบนำส่ง ตามไฟล์งานที่มีอยู่แล้ว

หรือจะเป็นการสร้างไฟล์ใหม่ โดยกำหนดชื่อหัวข้อให้ตรงกับในคอลั่มของ Excel เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างใบนำส่ง

จำนวนเยอะๆเพื่อนไเข้า ระบบจะมีการแจ้งเตือนกรณีที่มีข้อมูลซ้ำหรือข้อมูลผิดพลาด โดยเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูรูปแบบนำเข้าข้อมูล

2. เลือกฟีเจอร์ใบนำส่ง

3. คลิกเพิ่มรูปแบบนำเข้า

เพิ่มข้อมูลตั้งค่ารูปแบบนำเข้าข้อมูลใบนำส่ง

4. ระบุชื่อรูปแบบนำเข้าข้อมูล

5. ระบุแถวชื่อหัวข้อ , แถวใบนำส่งเริ่มต้น , ตำแหน่ง Sheet ใน Excel

6. ชื่อคอลั่มน์ Excel ให้ตรงกับชื่อหัวข้อของระบบ

7. กรณีที่ระบุวันที่ เริ่มต้น – สิ้นสุด ในการจัดส่ง ต้องระบุรูปแบบวันที่ให้ตรงกับที่ระบุให้ Excel ( 2022-10-10 ให้ใส่รูปแบบเป็น yyyy-mm-dd )

8. บันทึก

ตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่าง Template และ Excel 

อ่านหน้าถัดไป ตั้งค่ารูปแบบการคิดค่าขนส่ง