Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลสินค้า

การสร้างข้อมูลสินค้า จะเป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าในระบบที่จะใช้สำหรับสร้างออเดอร์และส่งสินค้าให้ลูกค้า 

โดยในสินค้ามีให้กำหนด น้ำหนัก ปริมาตร  ขนาดของสินค้า และสามารถกำหนด Barcode สินค้า เพื่อให้ง่าย

ในการเช็คสินค้าหรือการนำสินค้าขึ้นรถ เมื่อมีการสร้างออเดอร์ จะสามารถเลือกสินค้าขึ้นมาได้เลย โดยน้ำหนัก 

หรือ ปริมาตร จะมีขึ้นให้อัตโนมัติ โดยการสร้างสินค้าเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูคลังสินค้า

2. เลือกฟีเจอร์สินค้า

3. คลิกเพิ่มสินค้า

เพิ่มข้อมูลสินค้า

4. เลือกหมวดสินค้า

5. ระบุชื่อสินค้า ( TH )

6. ระบุหน่วยนับ ปริมาตร น้ำหนัก และข้อมูลอื่นๆของสินค้า 

7. สามารถเพิ่มหน่วยเปรียบเทียบสินค้า

8. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล หมวดหมู่สินค้า