Welcome to our Support Center

สถานะการจัดส่งสินค้า

สถานะการจัดส่งสินค้า จะเป็นการแสดงภาพรวมการจัดส่งศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด สามารถเลือกดูเป็นศูนย์กระจายสินค้า 

หรือคลิกดูรายละเอียดของภาพรวมการจัดได้ โดยเริ่มจาก

1. ไปที่เมนู Control Room

2. เลือกฟีเจอร์สถานะการจัดส่งสินค้า

ระบบจะแสดงภาพรวมการจัดส่ง

3. เลือกค้นหาเฉพาะศูนย์กระจายสินค้า

4. จำนวนรถ

5. ใบปิดบรรทุก

6. จำนวนใบนำส่ง

7. จะแสดงสถานะการจัดส่งทั้งหมด

  • สถานะรอรับสินค้าขึ้นรถ
  • สถานะไม่รับสินค้าขึ้นรถ
  • สถานะอยู่ระหว่างจัดส่ง
  • สถานะส่งสินค้าตรงเวลา
  • สถานะส่งสินค้าล่าช้า
  • สถานะส่งสินค้าไม่สำเร็จ

8. คลิกที่ศูนย์กระจายจะแสดงภาพรวมรายละเอียดรถขนส่ง

รายละเอียดรถขนส่ง

รายละเอียดใบปิดบรรทุก

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า

  • สามารถคลิกที่ Check Box ของสถานะการจัดส่งสินค้า
อ่านก่อนหน้า ติดตามรถ Real Time