TMS Software Solution
คุณสมบัติโปรแกรม

Visualize Dashboard

สรุปภาพรวมของธุรกิจ

Popular Feature

สรุปภาพรวมของธุรกิจและข้อมูลการวิเคราะห์ในรูปแบบชาร์ตและกราฟฟิคอินโฟแบบหลายมิติช่วยให้เห็นมุมมองสำหรับการพัฒนาองค์กรได้อย่างรอบด้าน ลดระยะเวลาการสรุปข้อมูลแต่ละส่วนงาน

ภาพรวม ธุรกิจ

วิเคราะห์ กำไร-ขาดทุน

การชำระรูปแบบ COD

ศูนย์กระจายสินค้า

การบำรุงรักษารถขนส่ง

แสดงพิกัด GPS Tracking

สรุป รายได้-ค่าใช้จ่าย

ข้อมูล บุคลากร

Vehicle Planning

บริหารแผนงานการจัดส่งสินค้า

Popular Feature

บริหารการจัดส่งสินค้าและการจัดการข้อมูลเอกสารการนำเข้าด้วยรูปแบบการนำเข้าข้อมูลแบบ Dynamic Template ทำให้หมดกังวลเรื่องการจัดเทมเเพลตการนำเข้าไฟล์ข้อมูลอีกทั้งยังช่วยให้ลดระยะเวลาการประมวลผลไฟล์ข้อมูลได้อีกด้วย

นำเข้าข้อมูลแบบ Dynamic Template

สร้างใบนำส่งสินค้าอัตโนมัติ

นำเข้าข้อมูลแบบแยกรูปแบบจัดส่ง

Cash On Delivery (COD)

ติดตามสถานะสินค้า

สร้างใบนำส่งพร้อมปิดบรรทุก

Inventory

ระบบจัดการคลังสินค้า

Popular Feature

สนับสนุนให้การควบคุมและดูแลคลังสินค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย ติดตามเเละตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ ทุกที่ ทุกเวลา

รับสินค้าเข้าคลัง ( Linehaul )

โอนย้ายสินค้า

รับสินค้าเข้าคลัง ( ส่งสินค้าไม่สำเร็จ )

จ่ายสินค้าออกคลัง

รายการสินค้าคงคลัง

ตรวจสอบตำแหน่งสินค้า

Delivery with Install

ระบบบริหารการจัดส่งพร้อมการติดตั้งอุปกรณ์

Popular Feature

รองรับบริการจัดส่งพร้อมการติดตั้งสินค้าและอุปกรณ์ ช่วยให้สามารถประเมินระยะเวลาและเครื่องมือการติดตั้งก่อนทำการจัดส่งสินค้า อีกทั้งยังมีหน้าต่างแสดงรายการสถานะการติดตั้งและค่าใช้จ่ายการติดตั้งเพื่อให้สามารถติดตามได้

แสดงรายการสถานะติดตั้ง

การเพิ่มรายการสินค้าติดตั้ง

แสดงยอดค่าติดตั้ง

การสร้างรูปแบบอุปกรณ์ติดตั้ง

การรูปแบบบริการติดตั้ง

การสร้างเทมเพลตรูปแบบบริการติดตั้ง

Customer Relationship

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Popular Feature

ระบบจัดการนัดหมายลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้สามารถตรวจสอบการจัดส่งสินค้า  รวมถึงการอนุมัติการจัดส่ง เป็นต้น 

การนัดหมายลูกค้า

รายการอนุมัติการจัดส่ง

รายการบันทึกข้อมูลลูกค้า

รายการอนุมัติ OTIF

รายละเอียดข้อมูลการติดต่อลูกค้า

Finance & Account

การเงินและบัญชี

Popular Feature

สรุปรายการเอกสารทางการเงินและรายงานต้นทุน รวมถึงการออกเอกสารวางบิลให้กับลูกค้า

ติดตามยอดชำระ COD จากพนักงาน

รายงานต้นทุนจาก (ใบปิดบรรทุก)

ตรวจสอบเอกสารรายการโอนเงิน COD

ออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล

รายงานต้นทุนจาก (ใบนำส่งสินค้า)

Oil Management

ระบบบริหารการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิง

Popular Feature

ระบบที่ช่วยให้การบริหารน้ำมันเป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงตามการใช้งาน อีกทั้งยังบริหารราคากลางที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน โดยสามารถปรับเป็นแบบอัตโนมัติ หรือ บันทึกยอดราคาจริงตามพื้นที่ได้แบบยืดหยุ่น

คำนวนค่าน้ำมันตามระยะทางจริง

การบริหารโควต้าการเติมน้ำมัน

บันทึกอัตราราคาน้ำมันแยกตามศูนย์

บันทึกเลทราคาน้ำมันแยกตามศูนย์

คำนวนค่าน้ำมันจากเลขไมล์จริง

รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

บันทึกราคาน้ำมันกลางแยกตามวันที่

รองรับการเชื่อมต่อ API กับปั๊มน้ำมัน

Maintenance Tracking

ระบบบริหารการบำรุงรักษารถขนส่ง

Popular Feature

แจ้งเตือนสถานะการบำรุงรักษายานพาหนะ งานพรบ.ประกัน งานค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ฯลฯ เมื่อถึงกำหนดการบำรุงรักษา โดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฏระเบียบข้อบังคับทางกฏหมาย

แสดงรายการรถขนส่งแบบแยกประเภท

แจ้งเตือนรายการประกันภัยสินค้า

รายงานสรุปรายการทั้งหมดในระบบ

บันทึกรายการอุบัติเหตุของตัวรถ

แจ้งซ่อม รถขนส่งผ่านระบบ

การกำหนดการซ่อมบำรุงล่วงหน้า

แจ้งเตือนรายการรถขาดต่อภาษี

แจ้งเตือนรายการต่อ พรบ. / ประกันภัย

Track Availability

ระบบติดตามสถานะรถพร้อมใช้งาน

Popular Feature

ระบบติดตามและเช็คสถานะรถขนส่งที่อยู่ในระบบ สามารถตรวจสอบ วางแผนงาน ติดตามสถานะรถได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ลดความยุ่งยากในการบริการลูกค้าและจัดการรถขนส่งอย่างคุ้มค่า

แสดงรายการสถานะรถขนส่ง Real-Time

แสดงความหนาแน่น ปริมาณงาน

แสดงเหตุผลของการหยุดวิ่งรถ

แสดงสถานะภาพรวม รายวัน/เดือน

สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel

จำแนกตามศูนย์กระจายสินค้าได้

แสดงรายการรถที่ส่งซ่อม

แสดงรายการรถว่างที่ไม่มี พขร.

Real-Time Tracking

ระบบติดตามตำแหน่งรถขนส่ง

Popular Feature

สามารถติดตามรถขนส่งแต่ละคัน ผ่านสัญญาณ GPS ว่ากำลังทำการจัดส่งสินค้าอยู่ณ ตำแหน่งใด และสามารถทราบผลการจัดส่งว่าสำเร็จหรือไม่ 

แสดงตำแหน่งรถผ่าน Mobile-GPS

แสดงรายการขนส่งที่เกิดปัญหา

แสดงตำแหน่งรถขนส่งบนกราฟฟิคแผนที่

แสดงสถานะการจัดส่งของรถแต่ละคัน

แสดงตำแหน่งรถตามค่า ละตืจูด ลองติจูด

Business Report

รายงานสำหรับธุรกิจ

Popular Feature

แสดงผลสรุปข้อมูลรายงานรูปแบบกราฟฟิก และ มุมมองตารางงาน ค้นหาข้อมูลง่ายและสะดวก ด้วยการใช้การกรองข้อมูลแยกตามรายงาน และประมวลผลอย่างเป็นระบบ

รายงานข้อมูลสถานะการจัดส่ง

Dash Board OTIF (Internal)

รายงานการจัดส่งประจำวัน

เลือกแสดงผลรายงานตามช่วงเวลา

รายงานใบปิดบรรทุกประจำเดือน

รายงานการจัดส่งสินค้า COD

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

 

 

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

©2020  MoveMax All Rights Reserved   Term of Service Privacy &  Policy

©2020  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy

 บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด เลขที่ 88/5 หมู่ที่ 8 โกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130