เกี่ยวกับเรา

"Your business growth-up with innovation we can"

MoveMax เรามุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ธุรกิจขนส่งสินค้าบรรลุเป้าหมายองค์กร และมีความสามารถเชิงกลยุทธ์ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

Updated ©2021  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy