ทุกธุรกิจทั้งหมดล้วนต้องเผชิญกับความเสี่ยง ธุรกิจขนส่งสินค้าก็เช่นกัน  ความอ่อนแอด้านระบบการทำงานของซัพพลายเออร์หรือคู่ค้า  อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการธุรกิจขนส่ง   ระบบ TMS ปัจจุบันสามารถช่วยธุรกิจขนส่งสินค้าเห็นการทำงานได้แบบครบวงจร   มีฟังก์ชั่นที่รองรับกระบวนการทำงาน  ควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างกลยุทธ์ มาดูกันว่าเทคโนโลยี ระบบ MoveMax ช่วยในการจัดการความเสี่ยงให้กับธุรกิจได้อย่างไร

1.เทคโนโลยีช่วยให้การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์มีประสิทธิภาพดีขึ้น บริหารความเสี่ยงของซัพพลายเชน

การทำความเข้าใจกับซัพพลายเออร์ของธุรกิจขนส่งสินค้า  คือ กุญแจสำคัญของการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ ควรมีความแข็งแกร่งด้านการจัดทำเอกสาร  ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ รวมถึงขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกันได้   และเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งธุรกิจ  นอกจากนี้  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือพนักงานของธุรกิจ

2. การเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทำงาน แบบ End-to-End ผ่านระบบ TMS เทคโนโลยีที่จะมาช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและลดความเสี่ยง

           ระบบ TMS จะเป็นระบบที่เปิดใช้งาน และทำให้การมองเห็นกระบวนการทำงานของธุรกิจแบบครบวงจร ช่วยปรับปรุงความรับผิดชอบต่อลูกค้า และลดความเสี่ยงตลอดกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ  และเมื่อธุรกิจสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างของธุรกิจดำเนินไปอย่างไร  และเคลื่อนไหวอย่างไร  ธุรกิจสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดกับการดำเนินงาน นอกจากนี้การมองเห็นผ่านเทคโนโลยี สามารถช่วยให้ ธุรกิจของคุณเอาชนะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของคำสั่งซื้อ ความรู้สึกของลูกค้า และส่วนอื่น ๆ

3.ระบบ TMS นำข้อมูลแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว

ธุรกิจจะมีปัญหาจะเกิดขึ้นเสมอ และระบบ TMS  ช่วยให้ธุรกิจขนส่งสินค้า ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อพิพาท  อาทิเช่น ข้อพิพาทการชำระเงินค่าขนส่ง และสินค้าที่ได้รับจริง  ผู้บริโภคและจากส่วนอื่น ๆ ของกระบวนการธุรกิจขนส่ง  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการทุจริต  ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้สามารถลดลงได้อย่างดี และจะประสบความสำเร็จด้วยเทคโนโลยียุดดิจิตัล

 

 

 

4.ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานขายโดยเฉพาะในตลาดใหม่

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นจะไม่ได้ผล หากธุรกิจขนส่งสินค้าไม่เข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานขาย  ธุรกิจต้องระบุและจัดประเภทความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรและการทำงานเมื่อถึงเวลาต้องพิจารณาการขยายการดำเนินงานไปยังตลาดใหม่ และตลาดเกิดใหม่อื่นๆ  การคำนึงและพิจารณาด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ  การตรวจสอบกิจกรรมธุรกิจต่างๆ และสินทรัพย์ ทรัพยากรของธุรกิจได้อย่างอัตโนมัติ  ก็จะสามารถช่วยเรื่องการดำเนินการขายของธุรกิจได้   ธุรกิจต้องพัฒนาระบบควบคุมที่ครอบคลุมกระบวนการทำงาน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อัตโนมัติและปรับปรุงผลลัพธ์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 

 

 

 

5.เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองช่วยให้ธุรกิจขนส่งสินค้า เข้าใจการรับความเสี่ยงกลยุทธ์การวางแผนและการวิเคราะห์สถานการณ์

การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจขนส่งสินค้า  มีประเภทของความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงทางไซเบอร์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านแรงงาน ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเมือง นอกจากนี้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจขนส่งสินค้า  จะต้องใช้ปสิ่งที่แนวโน้มห่วงโซ่อุปทานที่จะรู้ในปี 2020 

 

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

 

 

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

©2020  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy

 บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด เลขที่ 88/5 หมู่ที่ 8 โกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130