4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning and decision making ) TMS ระบบจะกำหนดรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้  ซึ่งอาจจะมีความสำคัญต่ำกว่าหรือสูงกว่าตามนโยบายของผู้ใช้ก็สามารถทำได้  อาทิเช่น   ต้นทุนการขนส่ง  การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยที่สุด  การลดการหยุดชะงักของการขนส่งให้น้อยลงเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพการจัดส่ง กระบวนการทำงานและการจัดกลุ่มของหน้าที่ต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น

การดำเนินการขนส่ง (Transportation Execution)  TMS  จะช่วยให้การดำเนินการไปตามแผนการขนส่งที่วางไว้ได้  เช่น การยอมรับอัตราการจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่ง   หน้าที่ผู้ให้บริการขนส่งที่ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้น  และ EDI  (Electronic Data Interchange) หรือ การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากล ที่จะทำหน้าที่ส่งผลการดำเนินการต่อกัน 

 

การติดตามการขนส่ง (Transport follow-up )  TMS  ระบบสามารถให้ติดตามการดำเนินการทางกายภาพ หรือการบริหารงาน จัดการงานต่างๆ  เกี่ยวกับการขนส่ง การตรวจสอบย้อนกลับของเหตุการณ์การขนส่งตามเหตุการณ์ (การจัดส่งจาก A, การมาถึงที่ B, การผ่านด่านศุลกากร ฯลฯ ), การแก้ไขการรับสินค้า , การส่งการแจ้งเตือนการขนส่ง (ความล่าช้า, อุบัติเหตุ, การหยุดชะงักการขนส่งที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า)

การวัดผล  (Measurement)  TMS ฟังก์ชั่นจำเป็นที่ต้องมีการรายงานตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ  (KPI) สำหรับการขนส่ง 

 

 

 

ทีมา  ; Wikipedia

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

 

 

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

©2020  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy

 บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด เลขที่ 88/5 หมู่ที่ 8 โกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Demo / Consult