ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  ขณะที่ความต้องการงานด้านโลจิสติกส์ของโลกเริ่มมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาท เพื่อปรับปรุงการขนส่งระดับโลกและระดับประเทศ  ผลจากการที่ธุรกิจขนส่งสินค้ามาขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการทำงานโดยอัตโนมัติทำให้เพิ่มโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น  

 

 

1.คลังสินค้าอัจฉริยะและอัตโนมัติ

               ที่ประเทศอังกฤษ ธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภคมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่จัดการคลังสินค้าโดยหุ่นยนต์สามารถตอบสนองคำสั่งซื้อ 65,000 รายการ  ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชาญฉลาดมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการเคลื่อนย้ายยกและเรียงลำดับรายการขายซึ่งจะถูกบรรจุและส่งออกได้อย่างรวดเร็ว

            ภารกิจหลักของหุ่นยนต์คลังสินค้า คือ การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หุ่นยนต์คลังสินค้า สามารถจัดเรียงรายการที่จัดเก็บได้ในที่สูง   อัลกอริทึมที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะรับคำสั่งซื้อสินค้าจากรายการที่เข้าถึงบ่อย  สิ่งนี้จะลดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ให้เสร็จสมบูรณ์ ได้ 

             เป้าหมายสุดท้ายของการคลังสินค้าอัตโนมัติ คือ วิสัยทัศน์เทคโนโลยี  AI จะเรียนรู้และพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน  และในไม่ช้า AI จะสามารถเรียนรู้และจัดการสินค้าคงคลังได้ แม้แต่การควบคุมคุณภาพของสต็อคที่หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลของมนุษย์ หากธุรกิจมีคลังสินค้ามากกว่าหนึ่งแห่ง AI ในแต่ละคลังสินค้าก็จะสามารถสื่อสารกับแต่ละที่  เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้ได้ 

 

 

 

 

2.เทคโนโลยี Blockchain จะมาปรับปรุงเรื่องความน่าเชื่อถือ ของ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้อย่างมาก

              การจัดการกับปัญหาต่างๆ ของธุรกิจขนส่งจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงาน และความน่าเชื่อถือ รวมถึงความปลอดภัยของระบบการทำงาน  ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี blockchain โดยเฉพาะการทำธุรกรรมระหว่างกันของธุรกิจขนส่ง  รวมถึงธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา จัดซื้อ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนภายใน  การจัดเก็บ  การส่งมอบและการตรวจสอบระหว่างกัน   เทคโนโลยี blockchain นั้นก่อให้เกิดโอกาสมากมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์   และมีความเป็นไปได้เพราะวิธีการทำงานของ blockchain ธุรกรรม

           blockchain แต่ละรายการจะถูกเข้ารหัส บันทึก บล็อกที่ลบไม่ออกที่มีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกรรม บล็อกนี้จะถูกคัดลอกลงในบัญชีแยกประเภทเป็นแบบดิจิตอล โดยทุกการกระทำต่างๆ จะถูกรวมอยู่ในรูปแบบข้อมูล blockchain สามารถอ้างอิง และข้ามระหว่างกันของทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรม วิธีนี้สามารถรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ และไม่เพียงแต่ทำให้การทำธุรกรรมมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ยังลดความต้องการเอกสารได้ดียิ่งขึ้นด้วย

          นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถของการให้ความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเทคโนโลยี blockchain ก็พร้อมที่จะมาช่วยทำธุรกรรมของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคตอันใกล้  ความเป็นจริง ก็คือ ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ความโปร่งใส ประสิทธิภาพการทำงานที่จะมีความสำคัญต่อการใช้ AI อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและกระบวนการธุรกิจขนส่งที่มีความหลากหลายของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น  โดยเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ อาจช่วยปูทางให้กับระบบการทำงานหลังบ้าน (back office AI) เรื่องการขนส่งและการแปลงข้อมูลธุรกรรมให้เป็นดิจิทัลนั้นให้มีความปลอดภัยและแพร่หลายมากขึ้น  เทคโนโลยี AI สามารถรับงานเอกสารทางเทคนิคได้ อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ก็กำลังดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้เช่นกัน

 

 

 

3.การจัดการเส้นทางอัจฉริยะ สามารถช่วยปรับปรุงเรื่องการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยบนถนนได้

 

            เทคโนโลยี  การจัดการเส้นทางอัจฉริยะ (Smart Road) กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา  เทคโนโลยี (Smart Road)    นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของผู้ขับขี่เพื่อให้รายงานการจราจรได้ทันทีและการเตือนอันตรายจากถนน   ที่สำคัญสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของถนนได้ทุกรูปแบบช่วยให้สามารถคาดการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินหรือการต้องหยุดชะงักบนถนนได้อย่างชาญฉลาดและทันที ในทางกลับกันสิ่งนี้จะช่วยให้บริการฉุกเฉินเปลี่ยนเส้นทางการจราจรและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

4.เทคโนโลยีที่รถยนต์ขับขี่ด้วยตนเอง

            อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าโลจิสติกส์กำลังจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง  และอาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ที่จะเห็นการบริการจัดส่งสินค้าด้วยยานพาหนะอัตโนมัติ  เมื่อเร็วๆ นี้ ผลจากการทดสอบเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา  AI ทำให้รถขับเคลื่อนด้วยตนเองมีศักยภาพที่จะกำจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์ (หรืออย่างน้อยก็ลดลงอย่างมาก) ในสมการของโลจิสติกส์ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของทางปฏิบัติไม่ใช่แค่ในทางทฤษฎี วิศวกรด้านยานยนต์ กำลังจะหาวิธีกำจัดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ของการขับขี่ด้วยตนเอง  และทดสอบก่อนที่ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยตัวเองจะสามารถมาทดแทนจำนวนประชากรขนาดใหญ่ของประเทศ  ซึ่ง เทคโนโลยี AI ก็จะมีบทบาทมากขึ้น

 

 

 5. เทคโนโลยี AI ช่วยการติดตามยานพาหนะสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน

            การใช้ข้อมูลจากการเดินทางของยานพาหนะ โดยใช้ GPS ติดตามได้ในเวลาจริง สิ่งนี้จะทำให้สามารถค้นหาและใช้เส้นทางการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการขนส่งสินค้า  ซึ่งสามารถลดเวลาการเดินทางได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการมอบหมายงานให้กับบุคคล  หรือทรัพยากรที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสมให้ได้ง่ายขึ้น  การปรับปรุงการดำเนินงานมีโอกาสการรับงานที่มากขึ้น การใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อการติดตามยานพาหนะ สามารถระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นได้หรือสามารถเรียงลำดับงาน แล้วผู้ทำงาน สามารถใช้ข้อมูลเพื่อสร้างโซลูชันใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านการขนส่งได้  

            การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกของการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์   AI และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนกำลังจะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจขนส่งสินค้าทั่วโลก  แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากแอปพลิเคชันและอัลกอริธึมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีและวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  AI ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า 

 

              ขณะนี้นักพัฒนายังคงพัฒนา AI และเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเราอาจจะเห็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์อีกไม่นาน   เทคโนโลยี AI ก็จะพัฒนาและเติบโตขึ้นด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้า การขนส่ง  หรือการส่งมอบสินค้า  และเทคโนโลยี AI ก็จะสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของข้อจำกัดของมนุษย์ได้อีกไม่นาน 

 

 

ที่มา  : Cerasis

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

 

 

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

©2020  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy

 บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด เลขที่ 88/5 หมู่ที่ 8 โกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130