ทำไมการจัดการเชื้อเพลิงจึงสำคัญ?

            เนื่องจากเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณมากที่สุดของการจัดส่งสินค้า  การดูแลการใช้เชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาต้นทุนให้อยู่ภายใต้การควบคุม หากไม่มีระบบการจัดการเชื้อเพลิงที่เหมาะสม บริษัทขนส่งอาจต้องเผชิญกับต้นทุนเชื้อเพลิงมหาศาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราส่วนการได้กำไร

          การจัดการเชื้อเพลิงเกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ในการส่งมอบสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางที่เดินทางระหว่างการส่งมอบ แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนเชื้อเพลิงด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของรถ วิธีการทำงานของคนขับ และการวางแผนเส้นทางการจัดส่งที่ดี

 

การจัดการเชื้อเพลิงประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนการจัดส่งได้อย่างไร?

              หากธุรกิจขนส่งเพียงแค่จ่ายเงินซื้อเชื้อเพลิงเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ  โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริงๆ ก็มีโอกาสสูงที่จะใช้จ่ายเงินมากเกินไป การตรวจสอบและจัดการเชื้อเพลิงอย่างระมัดระวังสามารถเปิดเผยรายละเอียดต่างๆ ได้มากมายเพื่อประหยัดเงิน และลดต้นทุน   ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์และแผนกขนส่งสามารถดูปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และค้นหาพื้นที่บนเส้นทางการจัดส่งที่ครอบคลุม ตรวจสอบระยะทางที่ไม่จำเป็น  จากนั้นจะปรับเส้นทางการจัดส่งให้เหมาะสมและสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้

                นอกจากนี้ยังมีคำถามว่าจะซื้อเชื้อเพลิงได้อย่างไรและที่ไหน ทางเลือกต่างๆ เช่น การซื้อน้ำมันจำนวนมากในราคาขายส่ง หรือใช้บัตรเติมน้ำมัน อาจส่งผลให้ประหยัดเงินได้มาก ด้วยการตรวจสอบเส้นทางการใช้งานและจัดการการใช้เชื้อเพลิงอย่างรอบคอบ ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์จะสามารถระบุพื้นที่ที่รถขนส่งสินค้าที่วิ่งประจำตามข้อมูลเหล่านี้ได้

               การจัดการเชื้อเพลิงยังเกี่ยวข้องกับการจัดการรถขนส่งสินค้าและการบำรุงรักษารถขนส่ง การตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนผู้จัดการแผนกขนส่งเกี่ยวกับปัญหาด้านรถขนส่งสินค้าและการบำรุงรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้

               เชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ดังนั้นการจัดการอย่างระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าจะมีการระบุพื้นที่การประหยัดเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจส่งผลให้ประหยัดได้มากในระยะยาว การติดตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจจัดส่งหรือขนส่งเพื่อรักษาผลกำไร

 

 

ประโยชน์ของการจัดการเชื้อเพลิงเพื่อธุรกิจขนส่งสินค้า

           การจัดการปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเป็นกระบวนการที่สำคัญ และมีข้อดีหลายประการ  ประโยชน์หลักบางประการของการการจัดการเชื้อเพลิง ได้แก่

นำไปสู่การจัดการและการวางแผนเส้นทางที่ดีขึ้น

             เมื่อพูดถึงการจัดการเชื้อเพลิง  การกำหนดเส้นทางและการใช้ซอฟต์แวร์การกำหนดเส้นทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของการจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ การวางแผนเส้นทางที่ดีขึ้น  เมื่อธุรกิจตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของอย่างรอบคอบ ธุรกิจจะให้ความสนใจกับเส้นทางการจัดส่งมากขึ้น วิธีการวางแผนเส้นทางเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมของการดำเนินการจัดส่งใดๆ เมื่อพิจารณาว่ามีการใช้เชื้อเพลิงมากเกินไปในจุดใดจุดหนึ่ง   ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการวางแผนเส้นทางล่วงหน้า นอกเหนือจากการประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงแล้ว ยังส่งผลให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและธุรกิจมีระบบมากขึ้น

สามารถทำให้เห็นภาพรวมการใช้รถขนส่งสินค้าทั้งหมดของธุรกิจ

            การจัดการเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด คือ การรวบรวมข้อมูลและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับรถขนส่งสินค้าทั้งหมดและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ด้วยการติดตามต้นทุนเชื้อเพลิง ธุรกิจสามารถดูได้ว่าผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าขกำลังจะไปที่ใด พวกเขากำลังทำอะไร  ประสิทธิภาพของรถขนส่งสินค้า  และเส้นทางการจัดส่งแต่ละเที่ยวมีประสิทธิภาพเพียงใด

การจัดการเชื้อเพลิงเป็นส่วนสำคัญของการจัดการรถขนส่งสินค้าและการส่งสินค้า   เมื่อธุรกิจเริ่มตรวจสอบสิ่งนี้ จะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มรถขนส่งสินค้า   เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การทำความเข้าใจว่าควรใช้รถขนส่งสินค้าประเภทใดดีที่สุด เส้นทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ และการซื้อเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่

ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามต้นทุนต่อไมล์

          การติดตามต้นทุนต่อไมล์เป็นหนึ่งในลักษณะทั่วไปของระบบการจัดการเชื้อเพลิง และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้มากมาย การติดตามต้นทุนต่อไมล์ถูกกำหนดโดยดูจากระยะทางทั้งหมดที่ยานพาหนะเดินทางเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้  นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจระยะทางของฝูงบินและระดับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้อง การทำความเข้าใจสถิติการติดตามต้นทุนต่อไมล์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องรู้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงวิธีการขับรถของพวกเขา

ติดตามการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง

         อันที่จริง การขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิ่งที่ผู้จัดการด้านการขนส่งสินค้าต้องพิจารณาและให้ความใส่ใจอย่างรอบคอบ การโจรกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ซึ่งอาจรวมถึงการดัดแปลงมาตรวัดระยะทาง การประกาศปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ถูกต้อง หรือการซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ไม่เหมาะสม

 

ตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ

          การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอาจได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่   ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การขับเร็ว วิธีเปลี่ยนเกียร์ รอบเดินเบาโดยไม่จำเป็น และอื่นๆ การตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอย่างรอบคอบช่วยให้ผู้จัดการด้านการจัดส่งมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่แตกต่างกัน และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งนี้

         ซึ่งจะช่วยกระจายการรับรู้ให้ผู้ขับขี่ทราบถึงพฤติกรรมของตน ซึ่งอาจนำไปสู่การประหยัดเชื้อเพลิงในระยะยาวได้อย่างมาก  ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ขับขี่มักไม่ทราบว่านายจ้างต้องเสียค่าเชื้อเพลิงเท่าใด ซึ่งจะทำให้พวกเขาขับรถด้วยนิสัยการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ดี การให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ขับขี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้พวกเขาใส่ใจกับวิธีการขับขี่มากขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงอย่างกระตือรือร้น

การจัดการเชื้อเพลิงที่เหมาะสมจะช่วยจับตาดูปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะถูกขโมย คุณสามารถดูได้อย่างแม่นยำเมื่อเติมน้ำมันและสังเกตเห็นกิจกรรมแปลก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยกำหนดระบบมาตรฐานสำหรับผู้ขับขี่ในการติดตามและทำความเข้าใจ

การบำรุงรักษารถขนส่งสินค้า

             การมีระบบจัดการเชื้อเพลิงที่มั่นคงสามารถช่วยบำรุงรักษารถขนส่งสินค้าได้อย่างมาก ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเชื่อมโยงกับสถานะการใช้งานของรถขนส่งสินค้า การให้ความสนใจกับการจัดการปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจะช่วยให้ผู้จัดการด้านการขนส่งสินค้าให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะของตนมากขึ้น และทำให้แน่ใจว่ารถทุกคันได้รับการบำรุงรักษาและให้บริการอย่างเหมาะสม

สิ่งง่ายๆ อย่างการขับรถด้วยแรงดันลมยางที่ไม่ถูกต้อง สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยรวม การปรับปรุงการบำรุงรักษารถขนส่งสินค้า จะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิง แต่ยังช่วยรักษาสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ดีอีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถในระยะยาว

 

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

 

 

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

©2020  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy

 บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด เลขที่ 88/5 หมู่ที่ 8 โกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130