Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลปัญหาการจัดส่ง

การสร้างข้อมูลปัญหาการจัดส่ง จะเป็นการระบุปัญหากรณีจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ หรือไม่รับสินค้าขึ้นรถ 

โดยจะระบุหัวข้อปัญหา เพื่อให้พนักงานขับรถกรณีที่มีการจัดส่งมีปัญหา โดยการเพิ่มปัญหาเริ่มจ

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูการจัดส่งสินค้า

2. เลือกฟีเจอร์ปัญหาการจัดส่ง

3. คลิกเพิ่มปัญหา

เพิ่มข้อมูลปัญหา

4. ระบุชื่อปัญหา ( TH )

5. ระบุชื่อปัญหา (EN) 

6. เพิ่มปัญหารายการนี้ใช้สำหรับ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ลูกค้า

7. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล โครงการจัดส่ง
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล ผู้รับสินค้า