AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอย่างไร

ปัญหาของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มักเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ซับซ้อน และการเชื่อมโยงมากมาย และต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ซัพพลายเออร์ และพาร์ทเนอร์ร่วมทำงานต่างๆ เทคโนโลยี AI สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้

ความท้าทายของธุรกิจขนส่งที่มีระบบ TMS ไม่เชื่อมต่อกระบวนการทำงาน

ถ้าธุรกิจขนส่งสินค้าจะจัดการการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องใช้โซลูชั่น TMS แบบครบวงจร ความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจก็เกิดขึ้น เมื่อปริมาณและความซับซ้อนของงานที่เพิ่มขึ้น