เทคโนโลยี AI เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

AI จะช่วยการพิจารณาข้อมูลในอดีตและข้อมูลเรียลไทม์ ตามสภาพถนน สภาพอากาศ สภาพการจราจร การช่วงเวลาที่รถจะต้องรอหรือหยุดบางช่วง จากเหตุของการมีการซ่อมบำรุงทางและหรืออื่น ๆ

TMS คือ อะไร

TMS ระบบจะวิเคราะห์และประเมินผลพร้อมเสนอโซลูชันการจัดเส้นทาง แนะนำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่มีความเหมาะสม เพื่อความสมเหตุสมผลและถูกต้อง โดยผ่านไปยังโมดูลการวิเคราะห์ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเลือกโหมดการทำงานที่ดีที่สุดและต้นทุนน้อยที่สุด

5 วิธีที่เทคโนโลยี เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

การนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ ทำให้ธุรกิจขนส่งต้องเพิ่มความสามารถ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่นี้ เพราะความจำเป็นต้องรักษาลูกค้าและความคล่องตัว แต่ถ้าหากเลือกที่จะไม่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีนี้ และยังใช้วิธีการแบบเก่าก็อาจจะขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจได้ ความจริง ก็คือเป็นไปไม่ได้เลย สำหรับบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ที่จะแข่งขันในยุคนี้

4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning and decision making ) TMS ระบบจะกำหนดรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้ ซึ่งอาจจะมีความสำคัญต่ำกว่าหรือสูงกว่าตามนโยบายของผู้ใช้ก็สามารถทำได้ อาทิเช่น ต้นทุนการขนส่ง การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยที่สุด การลดการหยุดชะงักของการขนส่งให้น้อยลงเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพการจัดส่ง กระบวนการทำงานและการจัดกลุ่มของหน้าที่ต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น