ระบบ TMS ขับเคลื่อนธุรกิจขนส่งสินค้ายุคดิจิตัลได้อย่างไร

ระบบการจัดการการขนส่งสินค้า หรือ ระบบ TMS จะช่วยให้ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าต่างๆ สามารถขนย้ายสินค้าหรือดำเนินการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ และคุ้มค่า TMS ครอบคลุมโซลูชันสำหรับการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบและทุกกระบวนการจัดส่ง ระบบ TMS รวมไปถึงการขนส่งสินค้าที่ใช้ทรัพย์สินการขนส่งที่เป็นของ บริษัท หรือผู้ให้บริการภายนอกหรือ รถร่วมขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าที่จัดการโดยระบบ TMS มีขนาดตั้งแต่พัสดุไปจนถึงสินค้าจำนวนมาก และขนาดใหญ่

เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาใหญ่การขนส่งได้อย่างไร

4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning and decision making ) TMS ระบบจะกำหนดรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้ ซึ่งอาจจะมีความสำคัญต่ำกว่าหรือสูงกว่าตามนโยบายของผู้ใช้ก็สามารถทำได้ อาทิเช่น ต้นทุนการขนส่ง การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยที่สุด การลดการหยุดชะงักของการขนส่งให้น้อยลงเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพการจัดส่ง กระบวนการทำงานและการจัดกลุ่มของหน้าที่ต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

5 สิ่งสำคัญที่เทคโนโลยี AI จะมาเปลี่ยมโฉมอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ขณะที่ความต้องการงานด้านโลจิสติกส์ของโลกเริ่มมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาท เพื่อปรับปรุงการขนส่งระดับโลกและระดับประเทศ

AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอย่างไร

ปัญหาของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มักเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ซับซ้อน และการเชื่อมโยงมากมาย และต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ซัพพลายเออร์ และพาร์ทเนอร์ร่วมทำงานต่างๆ เทคโนโลยี AI สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้

เทคโนโลยีช่วยธุรกิจขนส่งสินค้าลดความเสี่ยงได้อย่างไร

ทุกธุรกิจทั้งหมดล้วนต้องเผชิญกับความเสี่ยง ธุรกิจขนส่งสินค้าก็เช่นกัน ความอ่อนแอด้านระบบการทำงานของซัพพลายเออร์หรือคู่ค้า อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการธุรกิจขนส่ง ระบบ TMS ปัจจุบันสามารถช่วยธุรกิจขนส่งสินค้าเห็นการทำงานได้แบบครบวงจร มีฟังก์ชั่นที่รองรับกระบวนการทำงาน ควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างกลยุทธ์

ฟังก์ชั่นหลักของระบบการจัดการขนส่ง

ระบบการจัดการการขนส่งที่ดี เพื่อให้การดำเนินการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีฟังก์ชั่นหลักของระบบ เพื่อครบองค์ประกอบการจัดการของธุรกิจขนส่งสินค้า

5 วิธีที่เทคโนโลยี เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

การนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ ทำให้ธุรกิจขนส่งต้องเพิ่มความสามารถ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่นี้ เพราะความจำเป็นต้องรักษาลูกค้าและความคล่องตัว แต่ถ้าหากเลือกที่จะไม่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีนี้ และยังใช้วิธีการแบบเก่าก็อาจจะขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจได้ ความจริง ก็คือเป็นไปไม่ได้เลย สำหรับบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ที่จะแข่งขันในยุคนี้