AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอย่างไร

ปัญหาของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มักเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ซับซ้อน และการเชื่อมโยงมากมาย และต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ซัพพลายเออร์ และพาร์ทเนอร์ร่วมทำงานต่างๆ เทคโนโลยี AI สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้

ข้อคิดก่อนเลือกใช้ระบบ TMS ขับเคลื่อนธุรกิจ

4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning and decision making ) TMS ระบบจะกำหนดรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้ ซึ่งอาจจะมีความสำคัญต่ำกว่าหรือสูงกว่าตามนโยบายของผู้ใช้ก็สามารถทำได้ อาทิเช่น ต้นทุนการขนส่ง การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยที่สุด การลดการหยุดชะงักของการขนส่งให้น้อยลงเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพการจัดส่ง กระบวนการทำงานและการจัดกลุ่มของหน้าที่ต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

เทรนด์เทคโนโลยีของธุรกิจขนส่งสินค้าปี 2020

ระบบ TMS ที่ทันสมัยนั้นจะสามารถให้ธุรกิจดำเนินงานด้วยซอฟต์แวร์ Software-as-a-service (SaaS) และอินเตอร์เฟสแบบการเขียนโปรแกรมประยุกต์ (API) นั่นหมายความว่าจะสอดคล้องและเข้ากับอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าอย่างแน่นอน และจะเกิดอะไรขึ้นในปี 2020

เทคโนโลยีช่วยธุรกิจขนส่งสินค้าลดความเสี่ยงได้อย่างไร

ทุกธุรกิจทั้งหมดล้วนต้องเผชิญกับความเสี่ยง ธุรกิจขนส่งสินค้าก็เช่นกัน ความอ่อนแอด้านระบบการทำงานของซัพพลายเออร์หรือคู่ค้า อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการธุรกิจขนส่ง ระบบ TMS ปัจจุบันสามารถช่วยธุรกิจขนส่งสินค้าเห็นการทำงานได้แบบครบวงจร มีฟังก์ชั่นที่รองรับกระบวนการทำงาน ควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างกลยุทธ์

TMS คือ อะไร

TMS ระบบจะวิเคราะห์และประเมินผลพร้อมเสนอโซลูชันการจัดเส้นทาง แนะนำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่มีความเหมาะสม เพื่อความสมเหตุสมผลและถูกต้อง โดยผ่านไปยังโมดูลการวิเคราะห์ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเลือกโหมดการทำงานที่ดีที่สุดและต้นทุนน้อยที่สุด

10 สิ่งสำคัญควรรู้ก่อนธุรกิจขนส่งสินค้านำระบบเดิมเข้าสู่ ระบบ TMS

การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนเปลี่ยนกระบวนการเดิมเข้าสู่ระบบ TMS นั้นจึงจำเป็นที่ต้องนำมาพิจารณา

ความท้าทายของธุรกิจขนส่งที่มีระบบ TMS ไม่เชื่อมต่อกระบวนการทำงาน

ถ้าธุรกิจขนส่งสินค้าจะจัดการการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องใช้โซลูชั่น TMS แบบครบวงจร ความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจก็เกิดขึ้น เมื่อปริมาณและความซับซ้อนของงานที่เพิ่มขึ้น

ฟังก์ชั่นหลักของระบบการจัดการขนส่ง

ระบบการจัดการการขนส่งที่ดี เพื่อให้การดำเนินการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีฟังก์ชั่นหลักของระบบ เพื่อครบองค์ประกอบการจัดการของธุรกิจขนส่งสินค้า

4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning and decision making ) TMS ระบบจะกำหนดรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้ ซึ่งอาจจะมีความสำคัญต่ำกว่าหรือสูงกว่าตามนโยบายของผู้ใช้ก็สามารถทำได้ อาทิเช่น ต้นทุนการขนส่ง การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยที่สุด การลดการหยุดชะงักของการขนส่งให้น้อยลงเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพการจัดส่ง กระบวนการทำงานและการจัดกลุ่มของหน้าที่ต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น