แจ้งชำระค่าบริการ

แจ้งชำระค่าบริการ

กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทุกครั้ง และหากต้องการปรับแก้ไขสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วันทำการซึ่งหากล่าช้ากว่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในทุกกรณี

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

Updated ©2021  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy