Business Strategy Services

บริการด้านกลยุทธ์ให้กับธุรกิจขนส่ง

Strategy Services for Logistic Business

มากกว่า 100 กิจการในหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่ทีม MoveMax ได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษารวมถึงคำแนะนำกระบวนการสำหรับการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงเข้ากับรูปแบบธุรกิจ  เพื่อสร้างนวัตกรรมและกระบวนการที่แตกต่างในการเพิ่มประสิทธิภาพรวมไปถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจทางด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสต์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการมอบประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกับ ลูกค้า และ พันธมิตร ทางการค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อยู่เสมอ

เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

Technology for Business

สำหรับธุรกิจ กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกประเภท ที่ต้องการความทันสมัยด้านการจัดการระบบขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า และการปรับปรุงกระบวนการให้ทันสมัยสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อสร้างความแตกต่างและการขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กรด้วยนวัตกรรมที่ช่วยเร่งการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด MoveMax เราให้ช่วยในการออกแบบและสร้างเทคโนโลยีที่สามารถผสานรูปแบบธุรกิจเป็นได้อย่างลงตัว 

ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เหนือกว่า

Drive Your Business Beyond

MoveMax ไม่ใช่แค่เพียงซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดภาระงาน ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพเพียงเท่านั้น เรายังช่วยพัฒนาต่อยอดการขาย ขยายตลาดเคียงคู่กับลูกค้าและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนและความยั่งยืนของธุรกิจ MoveMax ไม่ได้มองเพียงแค่การแก้ไขปัญหาแต่เรามองหากลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งานในวงกว้าง และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

Updated ©2021  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy