movemax ระบบจัดการส่งสินค้า

ซอฟต์แวร์การจัดส่งสินค้า เพื่อประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า

ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานแบบ B2B การวางแผนเส้นทางผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางขั้นสูงหรือการติดตามการการจัดส่งสินค้าแบบ Last Mile ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดส่งคือสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าปลายทาง

เทคโนโลยีการขนส่งปี 2021

ระบบการจัดการการขนส่งขั้นสูง TMS (Transportation Management System)
ระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) ถูกนำมาใช้และคาดว่าอัตราการใช้งานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้มอบหมายงานสามารถวิเคราะห์รายละเอียดการจราจรและความแออัดของการเดินทางได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถกำหนดเส้นทางใหม่ได้แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อประหยัดเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วโมงแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ

เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาใหญ่การขนส่งได้อย่างไร

4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning and decision making ) TMS ระบบจะกำหนดรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้ ซึ่งอาจจะมีความสำคัญต่ำกว่าหรือสูงกว่าตามนโยบายของผู้ใช้ก็สามารถทำได้ อาทิเช่น ต้นทุนการขนส่ง การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยที่สุด การลดการหยุดชะงักของการขนส่งให้น้อยลงเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพการจัดส่ง กระบวนการทำงานและการจัดกลุ่มของหน้าที่ต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ข้อคิดก่อนเลือกใช้ระบบ TMS ขับเคลื่อนธุรกิจ

4 กระบวนการสำคัญ ของการจัดการการขนส่ง

การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning and decision making ) TMS ระบบจะกำหนดรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้ ซึ่งอาจจะมีความสำคัญต่ำกว่าหรือสูงกว่าตามนโยบายของผู้ใช้ก็สามารถทำได้ อาทิเช่น ต้นทุนการขนส่ง การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยที่สุด การลดการหยุดชะงักของการขนส่งให้น้อยลงเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพการจัดส่ง กระบวนการทำงานและการจัดกลุ่มของหน้าที่ต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

เทรนด์เทคโนโลยีของธุรกิจขนส่งสินค้าปี 2020

ระบบ TMS ที่ทันสมัยนั้นจะสามารถให้ธุรกิจดำเนินงานด้วยซอฟต์แวร์ Software-as-a-service (SaaS) และอินเตอร์เฟสแบบการเขียนโปรแกรมประยุกต์ (API) นั่นหมายความว่าจะสอดคล้องและเข้ากับอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าอย่างแน่นอน และจะเกิดอะไรขึ้นในปี 2020

เทคโนโลยีช่วยธุรกิจขนส่งสินค้าลดความเสี่ยงได้อย่างไร

ทุกธุรกิจทั้งหมดล้วนต้องเผชิญกับความเสี่ยง ธุรกิจขนส่งสินค้าก็เช่นกัน ความอ่อนแอด้านระบบการทำงานของซัพพลายเออร์หรือคู่ค้า อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการธุรกิจขนส่ง ระบบ TMS ปัจจุบันสามารถช่วยธุรกิจขนส่งสินค้าเห็นการทำงานได้แบบครบวงจร มีฟังก์ชั่นที่รองรับกระบวนการทำงาน ควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างกลยุทธ์

TMS คือ อะไร

TMS ระบบจะวิเคราะห์และประเมินผลพร้อมเสนอโซลูชันการจัดเส้นทาง แนะนำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่มีความเหมาะสม เพื่อความสมเหตุสมผลและถูกต้อง โดยผ่านไปยังโมดูลการวิเคราะห์ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเลือกโหมดการทำงานที่ดีที่สุดและต้นทุนน้อยที่สุด

10 สิ่งสำคัญควรรู้ก่อนธุรกิจขนส่งสินค้านำระบบเดิมเข้าสู่ ระบบ TMS

การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนเปลี่ยนกระบวนการเดิมเข้าสู่ระบบ TMS นั้นจึงจำเป็นที่ต้องนำมาพิจารณา

ความท้าทายของธุรกิจขนส่งที่มีระบบ TMS ไม่เชื่อมต่อกระบวนการทำงาน

ถ้าธุรกิจขนส่งสินค้าจะจัดการการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องใช้โซลูชั่น TMS แบบครบวงจร ความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจก็เกิดขึ้น เมื่อปริมาณและความซับซ้อนของงานที่เพิ่มขึ้น